ARTSENKEUZE

We streven ernaar om de vrije artsenkeuze van de patiënten te respecteren in de mate van het mogelijke. Het aantal afspraken dat elke arts individueel kan uitvoeren, is natuurlijk niet onbeperkt.

RAADPLEGING

We werken uitsluitend op afspraak. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor de raadplegingen op afspraak geldt het volgende :

  • U kan uw afspraak online maken
  • Afspraken kan u ook telefonisch maken, voor 12u, 03/777.20.29
  • Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.

Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek of een speciale ingreep, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken worden enkel voorzien voor patiënten die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden en zo mogelijk vóór 11.00 u.

Ze zijn tijdrovend en bovendien kan aan huis niet altijd de kwaliteit van zorg gegeven worden zoals in een uitgerust kabinet.

SPOEDEISENDE HULP

Als je belt voor een dringend probleem zal er steeds gevraagd worden om een korte omschrijving te geven. Zo kan een correcte inschatting van de dringendheid gemaakt worden en de meest gepaste oplossing worden geboden. Bij spoedgevallen zal de arts die het eerst vrij is je verder helpen.

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig.

Het RIZIV en de Orde van Artsen laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts. Breng de nodige attesten mee die moeten worden ingevuld.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het niet moeilijk voor de arts en vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Het is zelfs strafbaar zowel voor de vragende als voor de verstrekker.