HAIO’S

Praktijk ter vierschaar is een opleidingspraktijk verbonden aan het ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding) en erkend door de Federale Overheid. Dit betekent dat in onze praktijk huisartsen in opleiding meewerken.

De HAIO (HuisArts In Opleiding) is een gediplomeerd arts die zich specialiseert in de huisartsgeneeskunde. De HAIO mag en kan dus zelfstandig werken onder toezicht, net zoals een assistent in een ziekenhuis.

Dr. Ann-Sophie Meul is erkend als praktijkopleider. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de HAIO, maar alle huisartsen van praktijk ter vierschaar delen hun ervaring en kennis om de HAIO zo goed mogelijk te ondersteunen.

STAGIAIRS

Soms lopen studenten geneeskunde stage in de praktijk. Zij hebben nog geen zelfstandige activiteiten in de praktijk en zijn steeds vergezeld van één van de stageleiders.

De stagiairs zijn net als alle medewerkers in onze praktijk gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen aan derden geen mededelingen doen van de persoonsgebonden informatie die ze in de praktijk horen. We begrijpen dat het soms moeilijk kan zijn iets mee te delen met een stagiair erbij. Je mag dan gerust vragen dat de stagiair even buiten gaat.